Friday, 5 January 2018

Idėja Lietuvai: Mokslininkai universitetams

Mūsų jaunimas, rinkdamasis studijas užsieniuose, grindžia savo pasirinkimą nepakankama lietuviškų studijų kokybe, t.y. per žema dėstytojų kvalifikacija bei kompetencija ir per mažu dėstomų dalykų pasirinkimu bei kokybe. Tačiau neišnaudojamas daugybės aukšto lygio mokslininkų, dirbančių moksliniuose institutuose, potencialas. Įvairius tyrimus atliekantys mokslininkai žino naujausias technologijas, nujaučia ateities poreikius ir galėtų savo sukauptas žinias, patirtį, idėjas ir svajones perduoti jaunimui. O šiuo metu daugių daugiausia jie visa tai perduoda keliems doktorantams. Kai kurie iš tų mokslininkų galėtų būti labai geri dėstytojai, bet niekas jų nepakviečia dėstyti, o jie patys nepasisiūlo, nes žino, kad už dėstymą gaus žymiai mažesnę algą nei ją gauna dabar. Ta proga siūlau idėją universitetams: