Tuesday, 6 August 2019

Žvelk giliau: ką reikėtų žinoti apie miškų gaisrus ir klimato kaitą

Šiais laikais labai madinga kartoti užkeikimus, kad dėl klimato kaitos kalta žmonija. Jei dar visai neseniai kiekvienas mokslinis straipsnis prasidėdavo įtikinėjimu, kad tyrimas yra skirtas įgyvendinti komunistų partijos XXX suvažiavimo tikslus, tai šiais laikais bet koks straipsnis prasideda žodžiais, kad atlikto darbo tikslas kovoti su žmogaus įtaka klimatui, nes, matyt, kitaip pinigų moksliniams tyrimams negausi.

Šiuo metu dega Sibiro miškai ir, vėl visiems "aišku", kad vėl dėl to kaltas klimatas, tokiu būdu piktybiškai keršijantis žmonijai už tai, kad ji pakenkė klimatui. O jei pabandytume nekartoti užkeikimų, o pradėtume mąstyti savo galva ir paklaustume, ar tikrai dėl to kalti kokie nors kiniečiai ar lenkai, be saiko deginantys anglis? Beje, degančios anglies išmetami sieros junginiai veikia priešingai šiltnamio dujoms, t.y. elgiasi lyg būtų šaltnamio dujos. Tai tokiu atveju, kiniečiai ir lenkai gelbėja žmoniją degindami savo anglį.