Saturday, 10 December 2016

Žmonijos paskirtis (pasakėčia)

Prieš milijardus metų Žemės atmosferoje buvo milžiniški kiekiai anglies dvideginio (CO2), kuriuo maitinosi neseniai Žemės Motinos pagimdyta gyvybė. Pirmieji gyvieji organizmai dauginosi, iš anglies dvideginio imdami anglį ir į atmosferą išmesdami deguonį (O2). Anglis negrįžo atgal į atmosferą - sukaupta anglis nusėdo pelkėse ir vandenynuose, kur ir susikaupė akmens anglies, naftos ir kalkakmenio klodais.

Monday, 5 December 2016

Idėja milijonui - diplomai

Perskaičiau:

"Знание в университетском мире перестало быть уникально, матрица разрушает монополию на знания. Вам не нужен Гарвард для знаний из Гарварда, поэтому если 5 лет назад корочка выпускника давала вам зелёный свет в любую корпорацию, то теперь все эти знания доступны любому желающему, и вопрос только в ближайшей смерти физических дипломов. Это дело нескольких лет." ( https://aftershock.news/?q=node/463163 )

ir pamaniau, kad yra kažkas tokio tame. Ateities darbdaviui bus giliai nusispjauti į diplomus, bet kažkaip reikės įvertinti būsimo darbuotojo gebėjimus. Todėl jei atsiras tokia įmonė, kuri darbdaviui pateiks kandidato i darbuotojus gebėjimu ir atitikimo pareigoms testo rezultatus, tai tokia įmonė tikrai užsidirbs ir duonai, ir svietui. Darbdavys neturi laiko testams ir tikrinimams, o pasaulis globalus - universitetų, mokyklų ir mokyklėlių galybės, ir darbdavys jau dabar neturi nei laiko, nei noro, nei galimybių tikrinti visu jų lygį. Todėl visokiais sertifikatais, diplomais ir pažymėjimais jau nepasitiki ir nebetiki.