Thursday, 31 January 2019

Apie "быдло" ir "стыдло"

Pamaniau, kad jei jau Rusijos inteligentai mėgsta vartoti gėdinantį žodį "быдло", reiškiantį buką minią (kas Lietuvoje vadinama "runkeliais"), tai tada galėtų būti žodis "стыдло", kuriuo būtų galima įvardinti besigėdijančius savos tautos ar tėvynės. Tik nesugalvoju, koks lietuviškas "стыдло" atitikmuo. Gal kas turi idėjų?


Beje, anot mano vieno draugo istoriko, senovės Lenkijoje "bydlo" reiškė šeimynykštį (namų vergą), kurį riteris vesdavosi į karo žygius kaip karinį tarną (ginkluotą dažniausiai vėzdu, kad galėtų užplumpinti parblokštą priešininką, ir surinkdavusi karo grobį. T.y. bydlo yra tas, kas neturi nei galimybės, nei teisės savarankiškai ką nors spręsti. Dabar Rusijoje žodį "быдло", o Lietuvoje "runkeliai" ar "buduliai" dažniausiai mėgsta naudoti rinkimus pralaimėjusieji sakydami, kad štai tie niekingieji "runkeliai" kaip visada nemąsto ir todėl vėl išrinko beleką. Tačiau tie runkeliais tautą apšaukiantys, kaip ir visi siaurai bei trumpai mąstantys, nepastebi, kad dauguma tautos yra ir mąstanti, ir atsakinga, o taip vadinami bydlo yra nykstamai maža dalis ir jos įtaka sprendimų priėmime yra labai maža. Greičiau yra atvirkščiai, visi tie save laikantys "intelektualais", o tautą "runkeliais" ir yra toji bydla būtent dėl savo buko ir siauro mąstymo, dėl nesugebėjimo matyti plačiau nei jiems leidžia jų pažiūros užpildytos mėgavimusi savo puikybe.  Kaip pavyzdys:

Thursday, 3 January 2019

Atspėkit, kas atsitiko ir kuris tai padarė?

Viktorina: Atspėkit, kas atsitiko ir kuris tai padarė? (Quiz: What happened and who did it?)


Wednesday, 2 January 2019

Kokia bus 2018-2019 metų žiema Lietuvoje, JAV ir Kanarų salose? (2019-01-14 PATAISYTA)

Anų metų (2017-2018) žiemos spėjime šiek tiek apsigavau. Sakiau, kad bus du nedideli snygiai ir antrasis bus  sausio mėnesį. Tačiau rimčiau snigo ne sausį (jis buvo be sniego), o vasario pabaigoje. Bet ir tai, net ir po didžiausių tos žiemos pūgų ir šalčių sniego storis Kauno rajone 2018-03-04 tesiekė 10-17 cm, nepaisant to, kad snigo labai puriu ir "sausu" sniegu. Tačiau šalčiai buvo gana rūstūs, laikėsi apie tris savaites ir naktimis siekė iki -20°C.

Todėl galima tvirtinti, kad 2017-2018 metų žiemą atspėjome gana taikliai. Dabar bandysime atspėti ateinančią žiemą.